Wystawy w Słońsku, Witnicy i Gorzowie

Przed ponad miesiącem Muzeum Twierdzy Kostrzyn otwierało nowa wystawę czasową pt. Między wojną a pokojem” prezentująca przedmioty pozostawione przez żołnierzy Armii Czerwonej w lasach Brandenburgii po zakończeniu działań wojennych w 1945 r. i powrocie do ZSRR. W ostatnim czasie mieliśmy możliwość uczestniczenia w otwarciu innych wystaw w muzeach naszego regionu.

I tak 27.06. br. Muzeum Martyrologii w Słońsku otworzyło wystawę pirografii (prace tworzone metodą wypalania w drewnie), których autorem jest jeden z osadzonych Zakładu Karnego w Słońsku Mariusz Ławski. Wystawa nosi tytuł „Słońsk zapisany w drewnie” i prezentuje miejsca związane z ta miejscowością i jego historią. Obecny na otwarciu dyrektor MTK Ryszard Skałba nie tylko podrzucił autorowi pomysł zajęcia się tematyką kostrzyńskiej twierdzy, ale również zaproponował kierownictwu zakładu zorganizowanie wycieczki podopiecznych do naszego muzeum w ramach zajęć resocjalizacyjnych. Dyrektor ZK pani Patrycja Napierała nie wykluczyła takiej wizyty.

W dniu 29.06. br. Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wielkopolskim zaprezentowało wystawę pt. „Archeologia niebiańska”. Na zaproszenie dyrektor Muzeum pani Ewy Pawlak w Gorzowie na uroczystości otwarcia pojawiła się delegacja MTK z dyr. Ryszardem Skałbą i archeologiem Krzysztofem Sochą na czele. Otwarcie wystawy zgromadziło wielu oficjeli. Pojawili się m. in. wojewoda lubuski Władysław Dajczak i wojewódzki konserwator zabytków Barbara Bielinis-Kopeć. Wystawa przedstawia z jednej strony wyniki prac archeologicznych na wieży gorzowskiej katedry w rocznicę jej pożaru, z drugiej zaś materiał fotograficzny ukazujące grozę tego wydarzenia.

Tego samego dnia nadarzyła się również okazja obejrzenia w towarzystwie kustosza muzeum p. Romana Sybala zmodernizowanej ekspozycji w Muzeum Lubuskiego Piwowarstwa w Witnicy. Mogliśmy nie tylko ocenić sposób wyeksponowania eksponatów przekazanych przez nasze Muzeum do Witnicy, ale również samodzielnie zaprogramować produkcję piwa. Niestety, wytworzone przez nas dobro pozostało na miejscu, a my zadowolić musieliśmy się tylko satysfakcją z dobrze wykonanego zadania.

Zachęcamy do obejrzenia naszej wystawy oraz wystaw w zaprzyjaźnionych muzeach. Informację odnośnie dostępności ekspozycji znaleźć można na stronach internetowych wymienionych placówek.