Spotkanie muzealników w Zielonej Górze

W miniony piątek, 22.06. br., miało miejsce coroczne spotkanie lubuskiego oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Jest to stowarzyszenie skupiające w swoich szeregach reprezentantów środowiska muzealniczego w naszym kraju. Członkiem SMP jest dyrektor Muzeum Twierdzy Kostrzyn Ryszard Skałba, który uczestniczył w spotkaniu.

Oprócz przedstawiciela MTK w naradzie wzięli udział reprezentanci 8 muzeów naszego województwa. Każdy z nic zaprezentował pokrótce sytuację materialną, kadrową oraz aktualną działalność swojej placówki. Spora część dyskusji poświęcono na sprawy kadrowe. Problemy w tym zakresie przybierają na sile, co związane jest w dużej mierze z niskimi wynagrodzeniami oraz niewielkim prestiżem zawodu muzealnika. Zdają się tego nie dostrzegać organizatorzy (instytucje założycielskie) muzeów, nie rozumiejąc specyfiki pracy w tego typu placówkach. Postanowiono problemy te poruszyć na spotkaniu z zarządem województwa lubuskiego. Omówiono też wspólne przedsięwzięcia oraz działalność wydawniczą. Po spotkaniu jego uczestnicy mieli możliwość obejrzenia wystawy „Kobieta w malarstwie polskim XX wieku” oraz zmodernizowanej ekspozycji Muzeum Wina. Kolejne spotkanie odbędzie się po wakacjach.