Międzyszkolny konkurs historyczny

14 czerwca br. już od samego rana na Starym Mieście panował ożywiony ruch. Wśród zwiedzających i wycieczek można było zaobserwować przemykające chyłkiem auto i jego pasażerów, zostawiających w dziwnych miejscach białe koperty.  Były to specjalnie przygotowane zadania dla uczestników 25 edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Kostrzynie. W tym roku udział w konkursie wzięły wszystkie kostrzyńskie szkoły podstawowe.

Tegoroczna edycja, organizowana po raz drugi z rzędu w Muzeum Twierdzy Kostrzyn, przyjęła nieco odmienną postać gry terenowej z zadaniami historycznymi. Po powitaniu w siedzibie MTK z udziałem wiceburmistrza Zbigniewa Biedulskiego,  naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Opieki Marzeny Brenk-Sułkowskiej, dyrektora MTK Ryszarda Skałby oraz pomysłodawcy konkursu Jerzego Wanata uczestnicy udali się w teren, gdzie czekały na nich zadania sprawdzające ich wiedzę historyczną, umiejętność posługiwania się mapą, spostrzegawczość. Jednym z bardziej nietypowych zadań było szukanie w piaskownicy skorup min, granatów czy pocisków – zadaniem uczestników było wczucie się w rolę saperów. Innym nietypowym zadaniem było wykonywanie zdjęć miejsc po nieistniejących obiektach na podstawie identyfikacji zdjęć archiwalnych. W trakcie trwania konkursu uczestnicy odwiedzili również Bastion Filip, którego dotyczyło jedno zadanie. Rozwiązywanie zadań sprawiło uczestnikom wiele frajdy i było autentycznie ekscytujące. Nowa formuła konkursu zdecydowanie sprawdziła się, co potwierdzili zarówno uczestnicy jak i nauczyciele. Podsumowanie konkursu odbyło się w sali wykładowej MTK, a nagrody (w tym upominki od muzeum) wręczyli Przewodniczący RM Marek Tatarewicz, wicedyrektor SP nr 1 Danuta Pawlina oraz główni organizatorzy konkursu p. Mariusz Sądej oraz Jerzy Dreger. Konkurs zakończył się wspólnym ogniskiem. Z kronikarskiego obowiązku dodamy, iż zwycięską drużyną okazała się ekipa ze Szkoły Podstawowej nr 1. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy ponownie w 2019 roku.