Organizatorzy turystyki w „Ujściu Warty”

Park Narodowy „Ujście Warty” zaprosił organizatorów turystyki z okolic Parku na spotkanie, którego celem było uaktualnienie informacji na temat walorów turystycznych Parku oraz przypomnienie obowiązujących zasad udostępniania. 12 czerwca w siedzibie PN w Chyrzynie pojawiło się niestety niewiele osób reprezentujących zaledwie niewielką ilość podmiotów branży turystycznej działających w naszym rejonie. Muzeum Twierdzy Kostrzyn reprezentowane było przez dyrektora Ryszarda Skałbę, oraz edukatora muzealnego Jerzego Dregera. Z Urzędu Miasta Kostrzyn obecny był Dawid Marciniak odpowiedzialny za promocję miasta.

Część dotyczącą przepisów i zasad udostępniania zaprezentował pracownik Parku Jacek Juskowiak. W ramach spotkania odbyła się też wycieczka w terenie szlakami wyposażonymi w nowo otwartą lub wyremontowaną infrastrukturę turystyczną, co umożliwiło zapoznanie się uczestników z możliwościami jej wykorzystania. Uczestnicy przemierzyli nowo otwartą ścieżkę spacerową prowadzącą od wału północnego do Bobrowej Drogi oraz ścieżkę przyrodniczą „Olszynki” na terenie polderu północnego koło Kamienia Małego. Jacka Juskowiaka wspomagała pracownica działu edukacji PN Dorota Wypychowska W przerwie złożyli wizytę w gospodarstwie agroturystycznym p. Witolda Bieńkowskiego na Warnikach. Na zakończenie wszyscy otrzymali również materiały informacyjne dotyczące Parku Narodowego przydatne turystom odwiedzającym Park. Żałować należy, że tak niewiele osób skorzystało z tego niezwykle pouczającego a zarazem interesującego krajoznawczo spotkania.