Kajakami wokół twierdzy

W ramach miejskiego święta „Kostrzyn na fali” Muzeum Twierdzy nie tylko ustawiło w okolicach amfiteatru swoje stoisko z pamiątkami i wydawnictwami, ale również wniosło pewien wkład w organizację jednego z punktów programu. Tym punktem był spływ kajakowy wokół Wyspy Odrzańskiej.

Głównym organizatorem byli wodniacy zrzeszeni w Kostrzyńskim Klubie Sportów Wodnych kierowanym przez Jacka Juskowiaka. Rolę przewodnika turystycznego objął natomiast nasz muzealny edukator Jerzy Dreger. Trasa spływu prowadziła z przystani Twierdza Kostrzyn w dół rzeki do ujścia Kanału Przeciwpowodziowego (Vorflutkanal), nim pod prąd wokół Wyspy Odrzańskiej do ujścia kanału na południe od kostrzyńskiej twierdzy i z powrotem na przystań. Trasa była wymagająca, spływ trwał 3 godziny, a piętnastu uczestników musiało włożyć niemało wysiłku w pokonanie szlaku wodnego i kilku przeszkód na trasie, które ze względu na niski stan wody zmuszały do przenoszenia kajaków. Jerzy Dreger opowiadał o twierdzy i innych mijanych umocnieniach (np. Luneta B na Wyspie Odrzańskiej). Zmęczeni trasą i upałem uczestnicy dotarli cało i zdrowo do mety, zaś w głowach organizatorów zrodził się pomysł dopisania spływu tą trasą do listy stałych ofert dla miłośników kajakarstwa, przyrody i historii.