Konferencja numizmatyków

2 czerwca w Hotelu Bastion miała miejsce wyjazdowa sesja niemieckiego Stowarzyszenia Numizmatycznego Brandenburgia/Prusy, które wybrało sobie właśnie nasze miasto na organizowaną corocznie wycieczkę tematyczną. Wycieczki te obejmują zarówno część konferencyjną, jak i część krajoznawczą. W części naukowej zaprezentowane zostały 25 uczestnikom konferencji trzy referaty związane z Nową Marchią.

Po otwarciu spotkania przez prezesa stowarzyszenia Lutza Fahrona jako pierwszy zabrał głos dyrektor Muzeum Twierdzy Kostrzyn Ryszard Skałba, który powitał przybyłych uczestników i gości, a następnie na bazie przygotowanej prezentacji przedstawił powojenne dzieje Starego Miasta Kostrzyn. Następnym prelegentem był dr Tadeusz Szczurek, archeolog i numizmatyk Muzeum Lubuskiego w Gorzowie, który zaprezentował monety bite w Nowej Marchii i na Ziemi Torzymskiej. Ostatnie wystąpienie poświęcone było frankfurckiemu projektantowi medali i monet z XVI w. Frantzowi Friderichowi. Jego sylwetkę i działalność przybliżyła pani Michalina Cieslicki, pracownik Muzeum Śląskiego w Görlitz. Prelekcje wspierane były materiałem ilustracyjnym. Po południu dyr. Skałba zabrał uczestników na prawie 3-godzinny spacer po Starym Mieście, podczas którego zaprezentował im bogatą historię tego miejsca. Wycieczka zakończyła się zwiedzaniem ekspozycji w Bastionie Filip. Następnego dnia uczestnicy zwiedzali Dąbroszyn w towarzystwie znanego regionalisty Zbigniewa Czarnucha. Jako współorganizatorzy otrzymaliśmy wiele podziękowań i pochlebnych słów na temat naszych osiągnięć i pracy. Przyszłoroczne spotkanie stowarzyszenia ma odbyć się w Ziesar koło Magdeburga.