Miasto z rybą w herbie

W ramach zorganizowanej przez miasto imprezy "Kostrzyn na fali" MTK przygotowało wystawę pt. "Miasto z rybą w herbie".

Relacjonuje ona na 18 banerach, jak zbiegające się pod Kostrzynem rzeki determinowały jego rozwój, dostarczając mu ryb, ułatwiając transport towarów, służąc jego mieszkańcom za miejsce wypoczynku i kąpielisko, ale i wymuszając zabiegi regulacyjne oraz budowę licznych przepraw umożliwiających ich przekroczenie. Położenie miasta w pobliżu dróg wodnych stymulowało jego rozwój gospodarczy i nadało mu strategiczne znaczenie, co ściągnęło nań w 1945 r. zagładę, ale również zdecydowało o jego odrodzeniu. Wystawa po odpowiednich modyfikacjach stanie się częścią składową ekspozycji w Bastionie Filip.