Wieczór prelekcji 1945

Z okazji 73 rocznicy zakończenia walk o Kostrzyn (w ten sposób nazywamy rocznicę obchodzoną do niedawna jako „rocznica wyzwolenia Kostrzyna”) Muzeum Twierdzy Kostrzyn zorganizowało 23.03. br. wieczór z prelekcjami poświęconymi temu wydarzeniu. Na sali wykładowej pojawiło się bez mała 30 osób zainteresowanych tą tematyką, w tym kilku obywateli Niemiec.

Po powitaniu gości przez dyrektora Ryszarda Skałbę jako pierwszy zaprezentował się pracownik MTK Jerzy Dreger, który przedstawił sylwetkę ostatniego niemieckiego burmistrza Küstrina Hermanna Körnera, jego działalność w czasie wojny i karierę po wojnie. Prelekcja wzbogacona została materiałami pochodzącymi ze znalezisk dokonanych w jednej z piwniczek kostrzyńskiego ratusza – dokumentami i przedmiotami osobistymi tego nazistowskiego funkcjonariusza (o naszym odkryciu pisaliśmy w październiku ub. r.). Przed kolejną prelekcją Ryszard Skałba poinformował publiczność o przedpołudniowej wizycie tego dnia delegacji z Reinbek. Przedstawił też pokrótce zeskanowane fotografie Kostrzyna z 1965 r. wykonane przez jednego ze znajomych Körnera.

Kolejny prelegent, Thorsten Fudel, historyk-amator z Seelow (pochodzący z Manschnow) zajmuje się od dłuższego czasu historią walk nad Odrą w 1945 r. (jest m. in. autorem książki „Der Krieg an der Oder” – „Wojna nad Odrą”). Tym razem bazując na numeracji poczty polowej jednostek niemieckich zaprezentował słuchaczom skład kostrzyńskiego garnizonu w 1945 r.. Na podstawie wysyłanej z Kostrzyna i do Kostrzyna korespondencji udało mu się stworzyć nowy schemat organizacyjny obrońców twierdzy odbiegający od dotychczas znanych ustaleń. Przedstawił też biogramy niektórych dowódców oddziałów i pododdziałów oraz ich późniejsze losy. Zrozumienie podległości poszczególnych jednostek, grup i oddziałów nie było sprawą prostą dla publiczności. Pomocą w tej materii służył p. Marcin Wichrowski, do niedawna pracownik MTK, który pełnił podczas prelekcji rolę tłumacza (oba wykłady były przekładane odpowiednio na język polski lub niemiecki). Jak z powyższego wynika problematyka walk o Kostrzyn w 1945 r. jest nadal otwarta dla badaczy historii i żadna z wydanych dotychczas publikacji nie zamyka definitywnie tego tematu.