Wizyta burmistrza Reinbek

Niecodzienni goście pojawili się w piątkowe przedpołudnie 23.03. br. w Muzeum Twierdzy Kostrzyn – delegacja z miasta Reinbek. Co łączy to położone pod Hamburgiem miasteczko z Kostrzynem?

Jakiś czas temu informowaliśmy o odnalezieniu podczas odgruzowania uliczki Jatka na Starym Mieście osobistych rzeczy ostatniego niemieckiego burmistrza Kostrzyna Hermanna Körnera. Körner wojnę przeżył i w roku 1951 został wybrany na burmistrza Reinbek. Jeden z pracowników magistratu tego miasta dowiedział się z niemieckiej prasy o naszym znalezisku i skontaktował się z nami w tej sprawie. Na zaproszenie dyrektora Ryszarda Skałby z wizytą do Kostrzyna przybył burmistrz Björn Warmer, dr Carsten Walczok z archiwum miejskiego i wymieniony pracownik UM Eduard Balzasch. Celem wizyty było nie tylko zapoznanie się z miejscem znaleziska i samym znaleziskiem, ale również z informacjami, którymi dysponuje MTK na temat osoby Körnera, w szczególności odnośnie jego postawy jako wysokiej rangi funkcjonariusza NSDAP podczas walk o Kostrzyn w 1945 r. Gościom udzieliliśmy wszelkich znanych nam informacji, które w nieco innym świetle przedstawiły sylwetkę tego zasłużonego obywatela Reinbek. Nasi goście oczywiście zostali oprowadzenie po Starym Mieście i po ekspozycji muzealnej w Bastionie Filip i z żalem opuścili Kostrzyn nie mogąc zostać na wieczornym seminarium z okazji 73 rocznicy zakończenia walk o Kostrzyn, podczas którego jednym z tematów była osoba Körnera. Wizyta miała również wymierną wartość dla naszego muzeum. Goście przekazali nam oryginalne listy jednego z przyjaciół Körnera i do niego adresowane będące relacją z wizyty w Kostrzynie w 1965 r! Do dość obszernych opisów wyglądu miasta dołączone zostały fotografie Kostrzyna z tamtego okresu (zarówno Starego jak i Nowego Miasta), stanowiące dla nas bardzo cenne źródło informacji. Po przetłumaczeniu tekstów na język polski i ich analizie podzielimy się pozyskaną wiedzą zawartą w listach.