Sesja archeologów zakończona

W dniach 15-15.03. br. w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w podzielonogórskiej Świdnicy miała miejsce II Lubuska Sesja Sprawozdawcza z udziałem archeologów prowadzących badania w naszym regionie.

Celem sesji było zaprezentowanie rezultatów najnowszych badań wykopaliskowych prowadzonych na terenie województwa lubuskiego w latach 2016-2017. Zaprezentowane wystąpienia pokazały niezwykle bogate zasoby dziedzictwa archeologicznego województwa lubuskiego, ale również poważne zagrożenia i wyzwania, które stoją przed naszą dziedziną nauki. Z ramienia MTK w sesji aktywnie uczestniczył Krzysztof Socha, który w dwóch wystąpieniach zaprezentował wyniki badań sondażowych w Górzycy oraz wstępne wyniki badań XIX wiecznego cmentarza ewangelickiego w Kostrzynie (obecnie Park Miejski – o prowadzonych tam pracach informowaliśmy w roku ubiegłym). Głównym organizatorem było muzeum świdnickie, współorganizatorzy (również z udziałem finansowym) było   Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp., Oddział Lubuski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich oraz Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Dziękujemy dyrektorowi Arkadiuszowi Michalakowi za przygotowanie i przeprowadzenie sesji. III sesja sprawozdawcza odbędzie się za dwa lata w Kostrzynie nad Odrą.