Forum Stowarzyszenia PTTP w Zabrzu

W dniach 9 - 11 marca miało miejsce XVII Forum Podziemnych Tras Turystycznych organizowane przez Stowarzyszenie Podziemnych Tras Turystycznych Polski. Gospodarzem tegorocznego spotkania było miasto Zabrze, reprezentowane przez Gustawa Jurkiewicza - prezesa Stowarzyszenia oraz wieloletniego animatora tworzenia podziemnych obiektów turystycznych w tym mieście.

Forum zgromadziło przedstawicieli kilkunastu obiektów zrzeszonych oraz kilku niezrzeszonych w Stowarzyszeniu. Forum rozpoczęła w dniu 9 marca konferencja tematyczna z 9 prelegentami. Omawiane były takie tematy jak - Szlak Zabytków Techniki, Szlak Śląskie Smaki, ochrona dziedzictwa poindustrialnego oraz jej aspekty praktyczne, tworzenie podziemnych obiektów turystycznych czy metodyka prowadzenia prac eksploracyjnych. Dzień 1 marca upłynął głównie na zwiedzaniu Kopalni Węgla Kamiennego "Guido" oraz Kopalni oraz Zabytkowej Sztolni "Królowa Luiza". Wieczorem uczestnicy Forum wzięli udział w okolicznościowym bankiecie urozmaiconym występem Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Następny dzień rozpoczął się walnym zebraniem SPTTP na którym między innymi radzono nad sposobem prowadzenia promocji w przyszłych latach. Ukoronowaniem Forum było zwiedzanie Szybu "Maciej" dawnej KWK "Pstrowski". Wszyscy zwiedzający byli pod wrażeniem pietyzmu odrestaurowania obiektu i jego współczesnej adaptacji. Jak co roku Forum stało się platformą wymiany doświadczeń, koncepcji i wzajemnej nauki. Przyszłoroczne XVIII Forum odbędzie się w Lublinie i będzie organizowane przez Lubelską Trasę Podziemną. Z ramienia Muzeum Twierdzy w forum wzięli udział Jerzy Dreger – specjalista ds. edukacji, oraz Małgorzata Jaraczewska – wolontariuszka. Przypominamy, iż gospodarzem ubiegłorocznego forum było Muzeum Twierdzy Kostrzyn.