A la Mémoire des Soldates franc̦ais

Do niecodziennego odkrycia doszło przed tygodniem na terenie osiedla Mieszka I. Podczas prac konserwacyjno-naprawczych instalacji wodociągowej pracownicy Miejskich Zakładów Komunalnych natrafili na sporej wielkości blok kamienny z napisami w języku francuskim.

Na miejscu pojawili się nasi pracownicy i kamień dzięki pomocy MZK został przetransportowany na teren Muzeum Twierdzy, gdzie został poddany oczyszczeniu. Jak się okazało jest to fragment cokołu pomnika wzniesionego dla upamiętnienia żołnierzy francuskich poległych w wojnie francusko-pruskiej w 1870-71 roku. Jeszcze w trakcie działań wojennych został ulokowany wówczas w Kostrzynie obóz jeniecki, w którym, według dość solidnych danych, przebywało 20 oficerów i 2259 podoficerów i żołnierzy. Przetrzymywani byli w kazamatach twierdzy, a następnie wzniesiono dla nich dużych rozmiarów obóz między fortem Nowe Dzieło, a współczesnym Osiedlem Leśnym. Bardzo możliwe, że w miejscu znalezienia, tj. na dawnym Cmentarzu Garnizonowym, pochowano żołnierzy zmarłych w niewoli w Kostrzynie. Odnaleziony fragment to postument, na którym najprawdopodobniej stał pod kamienny krzyż (tak wnioskujemy na podstawie fotografii tego typu pomników istniejących do dziś w Polsce na tzw. Ziemiach Odzyskanych (m. in. w Opolu, Poznaniu czy Gdańsku).

Napis w oryginale w języku francuskim i łacińskim brzmi:

A la Mémoire des Soldates franc̦ais décédés en 1870-1871

Erigé par Leurs Compatriotes

Et nunc meliorem Patriam appetunt. Hebr. 11.16

 

Co można tłumaczyć jako:

Pamięci żołnierzy francuskich poległych w latach 1870-71

Wzniesiono przez rodaków

A teraz do lepszej dążą Ojczyzny. Hebr. 11.16.

O znalezisku poinformowana została ambasada francuska i jej pion wojskowy. Dziękujemy Miejskim Zakładom Komunalnym za przytransportowanie kamienia do Bastionu Filip, gdzie będzie on prezentowany od najbliższego sezonu.