Nowe idee – nowe projekty

Muzeum Twierdzy Kostrzyn zrealizowało w minionych latach kilka interesujących projektów ze wsparciem zewnętrznych środków pomocowych (np. „Dni Twierdzy i Miasta”, konferencja „Margrabia Jan Kostrzyński”, obchody 70 rocznicy zakończenia walko o Kostrzyn, czy też w maju 2017 r. otwarcie przystani „Twierdza Kostrzyn” na Odrze).

Wszystkie z nich wymagają pozyskania do współpracy partnerów zagranicznych, w naszym przypadku niemieckich. Organizacjami, z którymi współpracujemy, są m. in. Stowarzyszenie Centrum Edukacji i Spotkań „Zamek Trebnitz”, czy też Stowarzyszenie „Oder-Läufe“ z siedzibą w Kuhbrücke. To właśnie z przedstawicielami tych stowarzyszeń spotkaliśmy się w minioną środę 17.01. br. w celu omówienia ewentualnych wspólnych projektów w najbliższym czasie. Padło kilka propozycji, wiele z nich wymaga przedyskutowania i doprecyzowania. Stowarzyszenie z Trebnitz reprezentował dyrektor Darius Müller, stowarzyszenie „Odra-Läufe” jego prezes Tobias Lenel oraz Ewelina Wanke, natomiast MTK dyrektor Ryszard Skałba oraz Zbigniew Piotrowski – nasz nowy pracownik odpowiedzialny za współprace z partnerami niemieckojęzycznymi. Obecny był również Marcin Wichrowski, który pełnił rolę eksperta zewnętrznego. Nowe pomysły i idee zostały przedstawione tego samego dnia w Urzędzie Miasta Kostrzyn przedstawicielom miasta z Burmistrzem Andrzejem Kuntem na czele. Bez wsparcia miasta samo muzeum nie jest w stanie przeprowadzić projektów związanych z zaangażowaniem poważniejszych środków finansowych. Czy któraś z wypracowanych propozycji uzyska dofinansowanie ze środków unijnych? Czas pokaże.