Wizyta w Muzeum w Gorzowie

15 stycznia br. dyrektor MTK Ryszard Skałba spotkał się z dyrektor Muzeum im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. Ewą Pawlak. W spotkaniu uczestniczyli także archeolog Krzysztof Socha ze strony muzeum kostrzyńskiego oraz kierownik działu archeologii placówki gorzowskiej Stanisław Sinkowski.

Skład uczestników spotkania może wskazywać, iż rozmawiano na temat archeologii. I tak też było. Spotkanie miało na celu nawiązanie współpracy w obszarze możliwości wymiany zabytków znajdujących się w zbiorach obu muzeów. Muzeum gorzowskie posiada pewną ilość artefaktów z Kostrzyna i najbliższych okolic, nasze muzeum z kolei dysponuje zabytkami związanymi z rejonem Gorzowa.  Dyrektor Ewa Pawlak odniosła się pozytywnie do tej propozycji. Szczegółami i konkretnymi działaniami mają zająć się służby archeologiczne obu instytucji. Rozmowy nie zawężono jedynie do tej tematyki. Dyrektor Ryszard Skałba zaprosił muzealników gorzowskich na wizytę studialną oraz spotkanie integracyjne w twierdzy, co również spotkało się z zainteresowaniem gospodarzy. Pierwsza z rewizytą sondażową pojawi się u nas Pani Dyrektor. Liczymy na to, że wyjedzie od nas na tyle usatysfakcjonowana, iż przekona swój team do przyjazdu do Kostrzyna. Zapraszamy!