Zmiany kadrowe w MTK

Z dniem 31.12.2017 r. wieloletnią pracę w Muzeum Twierdzy Kostrzyn zakończył starszy dokumentalista Marcin Wichrowski. Zatrudniony został w MTK w 2008 roku przez ówczesnego dyrektora Sławomira Górkę. Można powiedzieć, że był obecny przy powstawaniu muzeum i był pierwszym pracownikiem merytorycznym tej placówki. 

Do jego głównych zadań należało prowadzenie poszukiwań archiwalnych, również zagranicą (kwerenda), archiwizacja pozyskanych materiałów oraz stworzenie, systematyzacja i aktualizacja bezy danych z możliwością ich udostępniania, przygotowywanie pakietów informacyjnych na temat zabytkowych obiektów twierdzy, prowadzenie biblioteki i czytelni muzealnej, tłumaczenie materiałów archiwalnych oraz pism, dokumentów i tekstów na potrzeby Muzeum, ale również pełnienie funkcji przewodnika muzealnego. W osobie Marcina Wichrowskiego tracimy wybitnego znawcę fortyfikacji kostrzyńskich (i nie tylko). Jest to już trzeci pracownik ze znajomością języka niemieckiego, który zakończył pracę w MTK w 2017 r. Takie są niestety realia i możliwości funkcjonowania muzeum na rynku pracy w rejonie przygranicznym.

W grudniu ub. r. pozyskaliśmy do pracy w charakterze pracownika odpowiedzialnego za utrzymanie czystości w naszych obiektach panią Magdalenę Gagatek. Dotychczas zatrudnialiśmy doraźnie osoby sprzątające, jednakże wzmożony ruch turystyczny, udostępnianie obiektów praktycznie przez 7 dni w tygodniu i związane z tym problemy z utrzymaniem czystości zmusiły nas do zatrudnienia pracownika na pełny etat, co uwolni pracowników merytorycznych od tego typu prac. Panią Magdę witamy w naszym gronie.