Podsumowanie roku 2017

Minął kolejny rok funkcjonowania Muzeum Twierdzy Kostrzyn - kolejny rok wytężonej pracy naszego zespołu. Nie zabrakło w nim przedsięwzięć o skali międzynarodowej, krajowej i lokalnej, jak np.  Międzynarodowa konferencja naukowa muzealników „Neue Heimat – Nowa Ojczyzna”, „Kurs na twierdzę” – otwarcie przystani na Odrze, XVIII Dni Twierdzy Kostrzyn, czy „Noc Muzeów pod znakiem templariuszy”.

Kilkadziesiąt imprez mniejszej wagi składało się na naszą codzienną pracę. Jak co roku przygotowaliśmy dla Państwa kalendarium prezentujące najważniejsze wydarzenia z naszym udziałem. Pomijamy w nim dziesiątki spotkań, rozmów i innych czynności, dzięki którym wypełniamy nasze zadania ustawowe i statutowe. Uzupełniająco prezentujemy skrócone sprawozdanie z naszej działalności. Pracę naszą możecie Państwo śledzić na bieżąco na naszej stronie internetowej, a także na popularnym Facebooku.