Podsumowanie „Bajek Lubuskich”

Wczoraj, tj. 19.12. br., w Kostrzyńskim Centrum Kultury miała miejsce premiera bajki „Jak to dawniej było, czyli moje miasto Kostrzyn nad Odrą”. Bajka powstała w ramach projektu Bajki Lubuskie którego organizatorem i koordynatorem było Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Góry.

Osobą prowadzącą projekt była p. Kalina Patek. Uczestnikami projektu z naszego miasta były dzieci jednej z klas trzecich ze Szkoły Podstawowej nr 4. W trakcie trwania projektu dzieci odwiedziły w październiku Stare Miasto, gdzie poznały jego historię. Wiedza ta pozyskana została i wykorzystana na potrzeby stworzenia bajki. Muzealny edukator Jerzy Dreger odwiedził też szkołę i podczas spotkania z uczestnikami udzielił uzupełniającą kolejnych informacji oraz pomógł pod względem merytorycznym w przygotowaniu treści bajki. W premierze bajki wykonanej w stylu japońskiego teatru kamishibai i zaprezentowanej po raz pierwszy publicznie w KCK wzięli udział rodzice, uczniowie SP nr 4 oraz zaproszeni goście. Muzeum Twierdzy oraz osobno Jerzy Dreger otrzymali podziękowania za udział w projekcie. Mamy nadzieję, iż będziemy mogli służyć swoją pomocą przy realizacji kolejnych tego typu inicjatyw oraz że Stare Miasto stanie się dzięki temu jeszcze lepiej znane wśród najmłodszych kostrzynian.