Bój XXXII Korpusu Strzeleckiego o miasto Kostrzyn

W ostatnich latach na rynku ukazało się szereg publikacji poświęconych walkom o Kostrzyn jak np. wydana w ub. r. przez Muzeum Twierdzy książka Gerda-Ulricha Herrmanna "Kostrzyn 1945. Oczekiwania i rzeczywistość." Mimo wszystko temat wciąż daleki jest od wyczerpania. Jakiś czas temu otrzymaliśmy od p. Alicji Kłaptocz rosyjskojęzyczne opracowanie pt. "Bój 32-go Korpusu o miasto Kostrzyn n.O".

Tekst ten stanowił fragment większej całości. Udało nam się znaleźć wersję elektroniczną tego opracowania, co pozwoliło ustalić jego autorów i uzupełnić początek tekstu. Na zlecenie Muzeum przełożyła go na język polski p. Helena Romaszko. Po dokonaniu niezbędnych korekt i uzupełnień prezentujemy go w postaci pliku pdf. Miłej lektury!