25 lat przejścia granicznego w Kostrzynie

21 listopada 1992 r. nastąpiło oficjalne otwarcie drogowego przejścia granicznego w Kostrzynie. Wcześniej, przez kilkadziesiąt powojennych lat, tutaj „kończył się świat” mimo istnienia zarówno kolejowego jak i drogowego mostu na Odrze. Z pewnością wpływ na to miały stacjonujące na drugim brzegu rzeki wojska radzieckie. Równo 25 lat od tamtego wydarzenia, 21.11.2017 r. w Kostrzyńskim centrum Kultury Kręgielnia zorganizowana została przez Urząd Miasta Kostrzyn polsko-niemiecka konferencja z udziałem gości, którzy byli „naocznymi świadkami” tamtych wydarzeń.

Pojawili się więc zarówno architekci, planiści i wykonawcy przejścia granicznego , jak i późniejsi jego użytkownicy (polscy i niemieccy pogranicznicy, przedstawiciele służb celnych i sanitarnych), którzy zaprezentowali historie powstania i budowy przejścia oraz współpracę służb obu krajów). Przedstawiciele samorządów i przemysłu (w tym Andrzej Kunt - Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą i Jörg Schröder - Burmistrz Miasta Seelow) ocenili natomiast wpływ otwarcia przejścia na rozwój regionu. Pełną listę gości i tematów znaleźć można na miejskiej stronie internetowej. Muzeum Twierdzy Kostrzyn reprezentował dyrektor Ryszard Skałba (wnioskodawca otwarcia przejścia w 1989 r.), który aktywnie wziął udział w dyskusji, oczywiście nawiązując do Starego Miasta i twierdzy. Przejście graniczne nadal bardzo mocno oddziałuje na funkcjonowanie Muzeum Twierdzy i każde zmiany (choćby zamknięcie mostu dla autokarów) maja wpływ na naszą pracę. Wierzymy, że planowana budowa nowego mostu ułatwi turystom niemieckim dostęp do naszej placówki. Na marginesie  i dla przypomnienia nadmieniamy, iż w czerwcu br. byliśmy współorganizatorami i gospodarzami spotkania polskich i niemieckich pograniczników na Starym Mieście.