Szkolenie IT

W dniu 20.10. br. w Żaganiu miało miejsce szkolenie dotyczące utworzenia, prowadzenia i certyfikacji punktów informacji turystycznej. Przypominamy, iż w Muzeum Twierdzy Kostrzyn funkcjonuje certyfikowany w ub. r. punkt IT w Bramie Berlińskiej. Szkolenie miało miejsce w pałacu książęcym w Żaganiu i zorganizowane przez Lubuską Regionalną Organizację Turystyczną „Lotur”, której nasze muzeum jest członkiem.

Podczas spotkania przedstawiono mi. in. sposoby funkcjonowania punktów informacji turystycznej oraz rolę i zadania tych punktów, a także zasady obsługi turystów. Zaprezentowany został również Polski System Informacji Turystycznej. W szkoleniu wzięło udział ok. 30 uczestników reprezentujących 15 punktów IT województwa lubuskiego, którzy otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia. Z ramienia MTK w kursie wzięli udział Dorota Chyczewska i Sławomir Malinowski oraz gościnnie Anita Wołodzik z Muzeum Martyrologii w Słońsku. Przy okazji dowiedzieliśmy się, iż nasz punkt pozytywnie przeszedł test sprawdzający przeprowadzony w tym roku przez przedstawiciela Polskiej Organizacji Turystycznej, który pojawił się incognito w Bramie Berlińskiej jako turysta i mógł ocenić poziom obsługi i funkcjonowanie informacji turystycznej . W przyszłym roku planujemy dalszy rozwój punktu IT wyposażając go w kolejne urządzenia, aby móc ubiegać się o drugą gwiazdkę w rankingu.