Konferencja studentów wojskowości w Białymstoku

W dniach 16-18 listopada 2017 roku na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku miała miejsce XV edycja Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości. Głównym organizatorem było Studenckie Koło Naukowe Historyków oraz Sekcja Historyków Wojskowości Uniwersytetu Białystok.

Na obradach zameldowali się przedstawiciele 28 ośrodków akademickich i instytucji naukowych (bez mała 100 osób). Co warte podkreślenia, po raz pierwszy na OKSHW pojawili się w licznym gronie przedstawiciele uczelni wojskowych: Akademii Wojsk Lądowych z Wrocławia oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z Dęblina. Muzeum Twierdzy Kostrzyn objęło konferencję honorowym patronatem oraz wydelegowało na konferencję swojego pracownika, specjalistę ds. edukacji muzealnej Jerzego Dregera. Przedstawił on referat pt. „Fort Nowe Dzieło Twierdzy Kostrzyn - początek i koniec pewnej epoki”. Muzeum wspomogło organizatorów również pod kątem organizacyjnym - Jerzy Dreger pełnił funkcję moderatora dwóch paneli dyskusyjnych. Uczestnicy konferencji mieli również okazję zwiedzić Muzeum Wojska w Białymstoku oraz Muzeum Stowarzyszenia Grupy Wschód. Poza obradami można było również wysłuchać wystąpień gości specjalnych: mjr Wiesława Lewandowskiego, byłego żołnierza JW GROM, oraz mgr Jarosława Strenkowskiego z Regionalnej Izby Historycznej w Zambrowie. Daleka wyprawa, odległe miejsce, ale i tam MTK zaznaczyło swoją obecność.