Transgraniczna konferencja w Krośnie

W dniu 7 listopada br. w Krosnie Odrzańskim miała miejsce polsko-niemiecka konferencja regionalna w ramach projektu "EuRegioNet- internacjonalizacja sieci i klastrów" pt. „Turystyka historyczna na granicy lubusko-brandenburskiej”.  Miejscem obrad był krośnieński zamek piastowski, a organizatorem Stowarzyszenie Gmin Euroregionu „Szprewa-Nysa-Bóbr” wraz z Lubuską Organizacją Pracodawców w Gorzowie oraz Centrum Biznesu i Innowacji we Frankfurcie nad Odrą.

Organizatorów reprezentował Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Czesław Fiedorowicz oraz Gunnar Pajer z Frankfurtu jako partner wiodący. Muzeum Twierdzy Kostrzyn reprezentowane było przez dyrektora Ryszarda Skałbę, który wraz z prof. Wojciechem Eckertem z Uniwersytety Zielonogórskiego oraz wójtem gminy Lubrza Ryszardem Skonieczkiem tworzyli tzw. panel „Fortyfikacje i umocnienia” prezentując problemy związane z turystyką militarną. W swoim wystąpieniu R. Skałba zaprezentował pokrótce kwestie obsługi ruchu turystycznego w obiektach militarnych oraz zwrócił uwagę na istniejące problemy: brak przepraw mostowych przez Odrę (na odcinku 100 km między Schwedt a Frankfurtem nie ma żadnego mostu przejezdnego dla autokarów - od dwóch lat most w Kostrzynie pozostaje zamknięty dla autobusów) czy problemy z personelem dwujęzycznym (drenaż polskich kadr przez niemiecki rynek pracy). W dyskusji wzięli udział również inni przedstawiciele branży turystycznej skupienie w dwóch innych panelach: „Pałace i zamki” oraz „Historia i tradycje winiarstwa”. Było to inauguracyjne spotkanie w ramach projektu, następne mają się odbyć w kolejnych miesiącach.