Odnaleziono rzeczy osobiste burmistrza Körnera

Dwa tygodnie temu informowaliśmy o pewnym znalezisku dokonanym podczas porządkowaniu pasażu przy ratuszu między rynkiem a ul. Jatki. Na ten temat pojawił się nawet krótki materiał w TVN24.

W jednym z odsłoniętych w przyziemiu ratusza miejsc, pod resztkami łóżka polowego, odnaleźliśmy przedmioty osobistego użytku, jak nam się wydawało, oficera niemieckiego. Wśród odnalezionych przedmiotów były m. in. resztki aktówki, przedmioty do higieny osobistej, buty, broń oraz portfel, który pozwolił nam na zidentyfikowanie właściciela. Informacji tej nie podawaliśmy wcześniej do wiadomości publicznej, aby nie popełnić falstartu przed dokładnym sprawdzeniem tożsamości osoby, do której te przedmioty należały. Dzisiaj z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy stwierdzić, że są to rzeczy ostatniego niemieckiego burmistrza Kostrzyna Hermanna Körnera! Hermann Körner był wysokiej rangi funkcjonariuszem NSDAP (kreisleiterem, czyli szefem struktur partii nazistowskiej w powiecie chojeńskim). Od początku 1939 r. aż po 1945 r. pełnił funkcję burmistrza Kostrzyna. Pod koniec marca 1945 r. sam brał udział w walkach o Kostrzyn (dowodził resztkami Volkssturmu i 303 batalionu fizylierów w walkach o Kuhbrücke). Razem z komendantem miasta-twierdzy Reinefarthem udało mu się w nocy z 29. na 30. marca przebić do linii niemieckich na zachód od miasta. Przeżył wojnę i rosyjską niewolę, a po powrocie do Niemiec pełnił eksponowane stanowiska, ze stanowiskiem burmistrza miejscowości Reinbek włącznie (1951-71). Zmarł tamże w 1977 jako szanowany i zasłużony obywatel swego miasta.

Głównym dowodem na tożsamość właściciela odnalezionych przez nas przedmiotów jest pismo odnalezione w portfelu. Jest to imienne zaświadczenie wydane w kwietniu 1943 r. przez Kierownictwo NSDAP, Wydział Propagandy Rzeszy w Monachium, iż H. Körner często podróżuje w celach związanych z prowadzoną wojną. Zaświadczenie to miało być mu pomocne przy nabywaniu biletów w wagonach sypialnych, miejscówek i tzw. kart uprzywilejowania. 

Jedyną znaną nam biografią Körnera, jest portret osobistości miasta Reinbek opracowany przez Otto-H. Hardersa ze Stowarzyszenia Muzealnego w Reinbek. W biografii stanowiącej laurkę i zawierającej peany na cześć osoby byłego burmistrza oraz jego zasług na rzecz lokalnej społeczności nie ma wzmianki o jego przynależności do NSDAP…

 

Hermann Körner (1907-1977) pochodził z Lassahn koło Lauenburga. Zawodową karierę rozpoczął w 1922 r. jako uczeń w zarządzie miasta Ratzenburg, pracując następnie w administracji komunalnej kilku innych miejscowości. W 1928 r. zdał egzamin kwalifikujący go do kariery urzędniczej na niższych szczeblach administracji, a w 1932 r. nabył odnośne uprawienia do zajmowania wyższych stanowisk administracyjnych. W następnych latach był słuchaczem Akademii Administracji w Berlinie. W 1934 r. objął urząd burmistrza podberlińskiego Werneuchen - zostając tym samym najmłodszym burmistrzem w Niemczech. W 1939 r. powołany został na stanowisko burmistrza Kostrzyna. Awansował również w hierarchii NSDAP, której był członkiem, obejmując kierownictwo organizacji partyjnej powiatu chojeńskiego. W 1945 r. współodpowiadał za ewakuację ludności cywilnej i mobilizacje członków partii. Wraz z resztkami garnizonu zdołał wyjść z Kostrzyna, składając swojemu zwierzchnikowi Bormanowi krytyczny raport o przebiegu walk o miasto. Następnie trafił do radzieckiej niewoli, z której miał zbiec. W 1948 r. znalazł się w Rateznburgu, gdzie prowadził biuro doradztwa podatkowego. W 1951 r. objął urząd burmistrza Reinbeck, który sprawował do przejścia na emeryturę w 1971 r.