Wyprawa do Stalagu III C

W minioną niedzielę (22.10. br.) Muzeum Twierdzy Kostrzyn zorganizowało wyprawę na teren byłego obozu jenieckiego Stalag III C w Drzewicach. Wyjazd w teren poprzedzony był prelekcją w naszej siedzibie przygotowaną przez pracowników MTK.

Jerzy Dreger zaprezentował dostępne nam materiały kartograficzne i fotograficzne dotyczące obozu oraz wyposażenie, jakim dysponowali jeńcy alianccy (odzież, przedmioty osobistego użytku). Krzysztof Socha przedstawił natomiast znaleziska dokonane na terenie obozu i przekazane do Muzeum. Szczególną uwagę obecnych skupiły menażki z wygrawerowanymi napisami w różnych językach i o różnej treści. Po części seminaryjnej kilkunastu uczestników udało się na teren obozu w Drzewicach, który obecnie jest terenem zalesionym i niełatwym do identyfikacji. Udało się podejść do reliktów kilku obiektów, które jeszcze można odnaleźć w lesie. Niektórzy uczestnicy wykorzystali okazję i połączyli wyprawę z grzybobraniem (były prawdziwki, kanie i gąski). Następnie grupa udała się na teren cmentarza jenieckiego, gdzie złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicz ku pamięci pomordowanych jeńców. Na zakończenie wyprawy uczestnicy odwiedzili izbę pamięci w Szkole Podstawowej nr 3 gromadzącą pamiątki poobozowe. (Pragniemy z tego miejsca serdecznie podziękować p. Dyrektor Grażynie Kłysz za udostępnienie nam budynku w dzień wolny od pracy.) Już w najbliższą sobotę (29.10.)  następna wycieczka – tym razem autokarem na święto karpia do Peitz.