Konferencja w Srebrnej Górze

W dniach 18-20 października w Srebrnej Górze odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „15 lat Fortecznego Parku Kulturowego w Srebrnej Górze – ochrona i zarządzanie zabytkowymi zespołami architektury obronnej”. Muzeum Twierdzy Kostrzyn było reprezentowane na konferencji przez muzealnego specjalistę ds. edukacji p. Jerzego Dregera.

Wygłosił on referat pt. „Bastion Filip Twierdzy Kostrzyn. Renowacja, aranżacja, eksploatacja – problemy i korzyści”. Wystąpienie naświetliło całe spektrum zagadnień związanych z renowacją i eksploatacją naszego Bastionu. Obecny był również i wygłosił referat na temat „Unikatowe wartości Fortecznego Parku Kulturowego w Srebrnej Górze” prof. UAM dr. hab. Grzegorz Podruczny – członek Rady Muzeum Twierdzy Kostrzyn i Rady Konserwatorskiej w Twierdzy Srebrna Góra. Obrady były przeplecione zwiedzaniem srebrnogórskiej twierdzy, wernisażami wystaw i koncertami. Konferencja dała również możliwość porównania kostrzyńskich doświadczeń z projektami innych twierdz. Jesteśmy również bogatsi o kilka nowych kontaktów mogących zaowocować w przyszłości.