Lekcje muzealne coraz popularniejsze

Sezon turystyczny poza nami. Wprawdzie nie sporządziliśmy jeszcze pełnych statystyk odnośnie tegorocznego ruchu turystycznego, jednakże wydaje się, że po raz kolejny wzrosła liczba odwiedzających nasze muzeum. Wiemy z pewnością, że coraz częściej i chętniej z naszej oferty korzystają szkoły i inne placówki edukacyjne.

Coraz popularniejsze staja się oferowane przez nas lekcje muzealne łączone ze zwiedzaniem Starego Miasta i ekspozycji w Bastionie Filip. Trafiają do nas klasy szkolne z różnych miejscowości w Polsce, m. in. z Dębna, Słubic, Morynia, Gorzowa, a nawet z Bydgoszczy. Największym uznaniem cieszyliśmy się w oczach Szkoły Podstawowej nr 15 z Gorzowa, z której w tym roku odwiedziło nas 5 grup (łącznie ponad 200 uczniów). Niewiele ustępuje jej Szkoła Podstawowa nr 2 z Kostrzyna, z której przybyło na Stare Miasto również 5 klas. Z SP 4 Kostrzyn dotarła do nas 1 klasa szkolna, a SP 1 urządziło duże ognisko na 100 osób. Inne organizacje i grupy młodzieżowe (harcerze, zielone szkoły) to kolejne 5 grup. Co ciekawe, z naszej oferty edukacyjnej skorzystały również 4 grupy młodzieży z Niemiec. Ogółem przez naszą salę wykładową przewinęło się w roku 2017 w ramach lekcji muzealnych ok. 700 uczniów. Jesteśmy pewni, że w następnych latach jeszcze większa liczba szkół wykorzysta naszą ofertę w swojej pracy. Rezerwy są ogromne.