„Nagroda Jana” dla Zbigniewa Czarnucha Fot. K.Ligocki

Od 5 lat Stowarzyszenie Historii Kostrzyna z Küstrin-Kietz (Verein für die Geschichte Küstrins) przyznaje tzw. „Nagrodę Jana”. Jest to wyróżnienie nadawane osobom zasłużonym dla popularyzacji historii Kostrzyna. Dotychczas laureatami byli obywatele Niemiec. Tegorocznym laureatem został po raz pierwszy obcokrajowiec, Zbigniew Czarnuch z Witnicy.

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w dniu 7 października br. w Domu Kultury w Kietz. Z ramienia Muzeum Twierdzy Kostrzyn obecni byli dyrektor Ryszard Skałba oraz wiceprzewodniczący Rady Muzeum Paweł Rychterski. Spotkanie zgromadziło ok. 30 osób, z czego większość stanowili członkowie Stowarzyszenia. Obecny był również burmistrz gminy Küstriner Vorland Werner Finger, burmistrz Küstrin-Kietz Gerhard Schwagerick oraz przedstawiciele Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia „Educatio Pro Europa Viadrina” z Gorzowa i Witnicy. Laureat otrzymał od przedstawicieli MTK wiązankę kwiatów oraz zestaw najnowszych publikacji wydanych przez muzeum. Ku zaskoczeniu naszej delegacji p. Czarnuch w rewanżu przekazał tego samego dnia do biblioteki MTK kilka cennych wydawnictw książkowych, za co serdecznie dziękujemy!

Zbigniew Czarnuch jest znanym regionalistą, wychowawcą młodzieży i aktywistą społecznym. To z jego inicjatywy powstał m.in. Park Drogowskazów w Witnicy. Jest autorem wielu książek o tematyce historycznej i krajoznawczej dotyczących regionu ujścia Warty, w tym publikacji na temat Kostrzyna. Wiosną tego roku był przewodnikiem naszej wycieczki muzealnej do „Nowej Ameryki”. Laureatowi serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia i wielu dalszych lat pracy na rzecz popularyzacji „małej Ojczyzny”!