Marienkirche tematem pracy naukowej

Kostrzyński kościół pw. NMP na Starym Mieście był kilkakrotnie w przeszłości (i będzie zapewne w przyszłości) obiektem różnorakich badań. Nigdy nie miały one charakteru kompleksowego, co być może kiedyś nastąpi. Rezultaty przeprowadzonych badań archeologiczno-architektonicznych kościoła farnego, poza enigmatycznymi wzmiankami w literaturze, nie zostały jeszcze upowszechnione.

Jest szansa, że świątynia doczeka się szerszego opracowania na swój temat. Muzeum Twierdzy Kostrzyn wraz z Fundacją Archeologiczną z Zielonej Góry przystąpiła do realizacji projektu dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Staromiejski kościół farny w Kostrzynie nad Odrą. Studia archeologiczno-architektoniczne”. Celem projektu jest monograficzne, interdyscyplinarne opracowanie i publikacja wyników badań archeologiczno-architektonicznych kościoła. W ramach wszechstronnych studiów niezwykle istotnym elementem zadania jest konserwacja i opracowanie metalowych okuć i uchwytów trumiennych, analiza odzieży grobowej i konserwacja zachowawcza części tekstyliów wraz z dokumentacją i próbą ich rekonstrukcji. Specjalistycznym analizom poddana została całość materiałów pozyskanych w latach 1996-2000, m.in. średniowieczne i nowożytne fragmenty ceramiki, zabytki szklane, muszle oraz fragmenty kafli i fajek. W efekcie projektu uzyskamy obszerne studium historyczne świątyni charakteryzujące jej dzieje w formie książkowej począwszy od XII/XIII wieku do zniszczenia w 1945 roku i wyburzenia ruin w latach 60. XX wieku. Jeszcze w tym roku publikacja ta zostanie oddana do druku i będzie dostępna w Muzeum Twierdzy.

„Staromiejski kościół farny w Kostrzynie nad Odrą. Studia archeologiczno-architektoniczne” – projekt dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programów Ministra, priorytet 5: ochrona zabytków archeologicznych.