Mały Armagedon na Starym Mieście

Wczorajsza wichura, która mocno dotknęła nasze miasto, nie oszczędziła również terenu Starego Kostrzyna. Jak wiadomo, jest to teren zadrzewiony i zakrzewiony, przy czym drzewa w większości przypadków rosną na podłożu ruinnym i ich system korzeniowy nie jest zbyt stabilny.

Praktycznie nigdy nie były prowadzone na Starym Mieście prace konserwacyjne przy roślinności. Skutki nawałnicy widoczne są praktycznie na całym terenie Muzeum Twierdzy. Zniszczenia materialne nie są pokaźne, najbardziej ucierpiał drzewostan. Od rana staramy się usuwać zagrożenia, jednakże naszymi skromnymi siłami z pewnością sobie szybko nie poradzimy. Inne służby mają wiele pilniejszych zajęć. Z tego względu w dniu dzisiejszym nieczynny jest Bastion Filip (awaria zasilania). Zdecydowanie odradzamy też wchodzenie dzisiaj na teren Starówki! Powalone drzewa i gałęzie zagradzają wprawdzie przejście niektórymi ulicami, ale nie stanowią większego zagrożenia. Jednakże kilkanaście okazów naruszonych przez wiatr pozostaje w stanie „zawieszenia” i w każdej chwili może upaść na ulicę czy chodnik. Poniżej prezentujemy kilka fotografii ze skutkami nawałnicy.