„Budżetowe” posiedzenie Rady Muzeum

W poniedziałek (25.09.) miało miejsce trzecie w tym roku posiedzenie Rady Muzeum. Tym razem głównymi tematami obrad było sprawozdanie z działalności MTK za pierwsze półrocze oraz budżet placówki na rok 2018.

Członkowie RM stawili się tym razem w komplecie, dyskusja była zatem dogłębna i z udziałem wszystkich obecnych. Muzeum uzyskało bardzo pozytywna opinię odnośnie prowadzonej działalności. Jak podkreślono, jesteśmy wyróżniającą się placówką muzealną w regionie jeśli chodzi o aktywność i podejmowane przedsięwzięcia przy dość skromnej obsadzie kadrowej. Temat kadr stał się jednym z dłużej dyskutowanych tematów w związku z bardzo trudną sytuacją na rynku pracowniczym w rejonie przygranicznym. Sytuacja ta stwarza problemy kadrowe w MTK, które nie jest w stanie konkurować finansowo z oferentami z Niemiec. Rada Muzeum pozytywnie zaopiniowała plan pracy MTK na rok 2018. Kolejne spotkanie zaplanowano pod koniec roku.