Strona internetowa MTK w standardzie WCAG

Od czerwca 2015 r. publiczne strony internetowe powinny być w pełni dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych. Dotyczy także grup osób mających np. problemy ze wzrokiem, osób starszych, słabo czytających, czy słabo znających język polski.

Obowiązek dostosowania dotyczy wszystkich podmiotów realizujących zadania publiczne i wynika z obowiązujących przepisów prawa (ratyfikowana przez Polskę w 2012 r. Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych). Strony internetowe muszą spełniać międzynarodowy standard dotyczący dostępności stron (WCAG 2.0). Mimo, iż standard ten jest mocno „wyśrubowany”, podjęliśmy próbę choć częściowego dostosowania naszej strony do określonych wymogów i nasza strona spełnia większość z nich. Od dnia 18.09. można przeglądać naszą stronę z kilkoma ułatwieniami, np. możliwość powiększenia czcionki (wskaźnikami A lub CTRL z klawiszem +), poruszanie się po menu  za pomocą klawisza Tab, wysoki kontrast w dwóch zestawach kolorów, otwieranie linków domyślnie w tym samym oknie, zaznaczenie aktywnego elementu nawigacji, tryb nocny (zmniejszenie jasności ekranu). Mamy nadzieję, iż przynajmniej w ten skromny sposób zwiększymy dostępność naszej strony dla osób niepełnosprawnych.