Seminarium niemieckich historyków

W minioną sobotę 16.09. Muzeum Twierdzy gościło w swoich podwojach niemieckich miłośników historii, którzy zorganizowali właśnie w Kostrzynie spotkanie założycielskie swojego stowarzyszenia zajmującego się tematyką walk w 1945 r. w rejonie Odry i Szprewy.

W sali wykładowej MTK pojawiło się 20 uczestników seminarium, w tym Burmistrz Seelow Jörg Schröder, burmistrz Küstrin-Kietz Gerhard Schwagerick, czy też główny inicjator spotkania Gerd-Ulrich Herrmann, były dyrektor muzeum w Seelow. Gości przywitał dyrektor MTK Ryszard Skałba. Dwa pierwsze referaty zaprezentowali pracownicy naszego muzeum. Marcin Wichrowski przedstawił pozyskane przez nas z Waszyngtonu fotografie lotnicze Kostrzyna z roku 1945 oraz możliwości „nałożenia” ich na współczesne mapy miasta, zaś Jerzy Dreger omówił znaleziska z okresu II WŚ na jakie napotykamy na Starym Mieście. Były też referaty dotyczące tzw. „bunkra Żukowa” w Reitwein, czołgu T-34 stojącego przed muzeum w Seelow oraz dokumentów dotyczących walk o Kostrzyn opublikowanych w internecie przez rosyjski instytut „Pamięć Narodu”. Po części wykładowej uczestnicy udali się na teren Starego Miasta, gdzie Marcin Wichrowski oraz Gerd-Ulrich Herrmann zaprezentowali wspólnie ostatnie trzy dni walk o kostrzyńską twierdzę. Wprawdzie językiem wykładowym był język niemiecki, jednakże referaty okraszone były bogatym materiałem ilustracyjnym i trochę szkoda, że z naszego zaproszenia nie skorzystali polskojęzyczni miłośnicy historii.

Z czystej przezorności informujemy, iż prawa autorskie do fotografii lotniczych z 1945 r. prezentowanych podczas seminarium posiada Muzeum Twierdzy i jakakolwiek forma ich wykorzystania na cele komercyjne i niekomercyjne wymaga naszej pisemnej zgody.