Otwarcie wystawy z okazji reformacji

W dniu 07.09. br. miało miejsce otwarcie wystawy z okazji 500-lecia reformacji pt. „Reformacja i wolność. Luther i konsekwencje dla Prus i Brandenburgii”. Na zaproszenie Premiera Brandenburgii dra Dietmara Woidke na uroczystość do Poczdamu udała się delegacja Muzeum Twierdzy w składzie: Ryszard Skałba, Julia Bork i Marcin Wichrowski.

Całość rozpoczęła się nabożeństwem ewangelickim w kościele pw. św. Mikołaja, w którym wzięło udział kilkuset zaproszonych gości. Tam też na zakończenie wygłoszono okazjonalne przemówienia i złożono podziękowania. Skierowane były one również do polskich partnerów projektu, w tym do naszego muzeum, które wypożyczyło jeden z eksponatów na wystawę (pisaliśmy o tym 30.08. br. „Kostrzyński lew wypożyczony do Poczdamu”). Po opuszczeniu świątyni uczestnicy udali się do pobliskiego Domu Historii Brandenbursko-Pruskiej, gdzie zlokalizowana jest wystawa. Oczywiście odszukaliśmy z satysfakcją „naszego lwa” oraz wymienione nazwisko Marcina Wichrowskiego, który obszerne teksty prezentowane na wystawie przełożył na język polski. Drobny poczęstunek na dziedzińcu zakończył tę uroczystość. Wystawa czynna będzie do 21 stycznia 2018 r. W recepcji można wypożyczyć mini-przewodnik w języku polskim.