Wolny etat w Muzeum Twierdzy

W związku z zakończeniem pracy w MTK przez panią Agnieszkę Płytnik powstała konieczność zatrudnienia w naszym Muzeum osoby na stanowisku specjalisty ds. turystyki. Ze względu na szczupłość kadr zakres obowiązków pracowników jest szerszy, niż wynika to z samej nazwy etatu. Oprócz oprowadzania wycieczek i pełnienia dyżurów w Bramie Berlińskiej i Bastionie Filip nasze oczekiwania wobec kandydatów do pracy są większe.

Jednym z warunków, chyba najważniejszym, jest bardzo dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i w piśmie. Wg naszych danych 40% odwiedzających Kostrzyńskie Pompeje stanowią obywatele Niemiec, stąd też umiejętność posługiwania się ich językiem jest absolutnie niezbędna. Szczegóły na temat trybu ubiegania się o zatrudnienie zainteresowani znajdą w ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum Twierdzy. Gwarantujemy interesująca i urozmaiconą pracę.