Dziękujemy darczyńcom

Przy tworzeniu wystawy "Memento Küstrrin" korzystaliśmy w głównej mierze ze zbiorów własnych Muzeum. Część przedmiotów została nam przekazana na własność lub wypożyczona na wystawę przez inne osoby i instytucje. Odpowiednie adnotacje znalazły się przy dwujęzycznych opisach w gablotach. Eksponaty te wzbogaciły ekspozycję. 

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy, a posiadaczy pamiątek kostrzyńskich zachęcamy do przekazywania ich do zbiorów Muzeum. Z pewnością zostaną one odpowiednio wykorzystane. Oto lista darczyńców (kolejność alfabetyczna): Szymon Chuchnowski, Mirosław Dobrzański, Ryszard Dubik, Jarosław Duczek, Karl-Heinz Henschel, Andrzej Janiak, Anna Maria Kowalska, Wojciech Krakowiak, Jan Litowczyk, Krzysztof Liszewski, Ireneusz Nalewajczyk, Krzysztof Regala, Ireneusz Siwiec, Lothar Stahnke (darczyńca zmarł, dyspozycję przekazania nam swoich zbiorów wyraził za życia), Stowarzyszenie Eksploracji "Perkun", Jerzy Szadul, Ryszard Tuchajski, Nico Viecent, Verein für die Geschichte Küstrins.