Apelujemy o porządek!

Teren Starego Miasta, jako obszar muzealny, jest terenem, na którym obowiązują pewne zasady regulowane zarówno przez odpowiednie ustawy jak i przez Regulamin zwiedzania Starego Miasta. Akty te regulują zasady poruszania się i przebywania na tym terenie. Mimo, iż jest to aktualnie teren ogólnodostępny, nie oznacza to, że panuje w tej materii „wolna Amerykanka”.

Przypominamy, iż na Starym Mieście obowiązuje m. in. zakaz pozostawiania śmieci i odpadów oraz załatwiania potrzeb fizjologicznych, używania i rozniecania ognia, biwakowania oraz organizowania imprez bez uprzedniego uzyskania zgody dyrektora Muzeum Twierdzy Kostrzyn, czy spożywania alkoholu poza punktami gastronomicznymi. Doświadczenia z ostatnich tygodni wskazują jednak, iż nie wszyscy odwiedzający stosują się do tych reguł. Nasze miejsce biwakowe przy Bastionie Filip zostało wykorzystane kilkakrotnie nie na kulturalne spotkanie w gronie znajomych, ale na istne „balangi” alkoholowe. Po uczestnikach tych spotkań zostały nie tylko walające się śmieci, ale również spalono kilka pieńków służących do siedzenia przy ognisku. Jeśli ktoś korzysta bezpłatnie z muzealnej infrastruktury, to wypadałoby tego mienia nie niszczyć i zostawić po sobie porządek. Informujemy, iż w razie stwierdzenia kolejnych tego typu przypadków, będziemy zmuszeni prosić o interwencję właściwe służby porządkowe.