Publikacja z konferencji

W październiku minionego roku miała miejsce konferencja naukowa „Stara Ojczyzna – Nowa Ojczyzna” zorganizowana przez Związek Muzeów Landu Brandenburgia przy współudziale Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Polscy i niemieccy muzealnicy dyskutowali wówczas na temat dziedzictwa historycznego po obu stronach Odry po roku 1945.

Dziewięć miesięcy po konferencji zrodziła się publikacja zawierająca wystąpienia ówczesnych prelegentów, w tym również m. in. dyrektora MTK Ryszarda Skałby. Publikacja ta zawiera 120 stron formatu A4, i prezentuje w dwóch wersjach językowych (PL-DE) oprócz prelekcji sprzed roku również kilka artykułów na temat obecnego stanu muzealnictwa w pasie przygranicznym. Wydawnictwo jest bezpłatne, Muzeum Twierdzy Kostrzyn dysponuje kilkunastoma egzemplarzami, które zamierza wykorzystać w celach promocyjnych. Osoby, które wyrażą wolę pozyskania tej publikacji prosimy o kontakt – do Państwa dyspozycji mamy 7 egzemplarzy (decyduje kolejność zgłoszeń, odbiór osobisty w siedzibie MTK). Zachęcamy do lektury.