Wycieczka z Bundestagu w Kostrzynie

Informowaliśmy już o naszej ubiegłorocznej wizycie w niemieckim parlamencie oraz o kilku wizytach przedstawicieli Bundestagu i niemieckiego rządu w Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Współpraca ta zaczyna przybierać konkretny wymiar. W dniu 8.06. odwiedziła nas 40-osobowa grupa niemiecka w ramach programu wycieczek krajoznawczych organizowanych przez poszczególnych parlamentarzystów niemieckich, a finansowanych w całości przez Bundestag.

Program ten umożliwia zorganizowanie przez każdego z posłów cztery razy w roku wycieczki autokarowej dla wyborców z danego okręgu wyborczego do Berlina, a następnie dowolnie wybranej miejscowości w Niemczech. Na mocy uzgodnień poczynionych przez naszą delegację z Federalnym Urzędem Prasowym program ten został rozszerzony na Kostrzyn. W roku ubiegłym mieliśmy pierwszą tego typu wycieczkę, w tym roku również jedną: dwie następne grupy zapowiedziały się na początku lipca. Liczymy na to, iż każdy z obecnych 630 parlamentarzystów niemieckich zaplanuje jeszcze w tej kadencji wysłanie jednej ze swoich grup do Kostrzyna, co przysporzyłoby nam nie tylko splendoru, ale również wspomogło materialnie.