Konkurs języka niemieckiego w Muzeum

Muzeum Twierdzy Kostrzyn oferuje szeroką gamę zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Kostrzyńskie szkoły, i nie tylko, coraz częściej korzystają z naszej oferty. Tym razem mieliśmy do czynienia z zupełnym novum. W dniu 7 czerwca br. na terenie Muzeum został przeprowadzony konkurs języka niemieckiego dla uczniów LO i technikum kostrzyńskiego Zespołu Szkół.

Muzeum było organizatorem zawodów, zaś koordynatorem nauczycielka języka niemieckiego Pani Władysława Kłaptocz. Konkurs odbył się pod hasłem „Śladami historii naszego miasta” i składał się z kilku etapów. 8 uczestników podzielonych na 2-osobowe zespoły uczestniczyło najpierw w towarzystwie przewodnika muzealnego w spacerze po Starym Mieście, a następnie udało się do Bastionu Filip, gdzie otrzymało po dwa przygotowane przez Jerzego Dregera zadania. Pierwsze pytanie dotyczyło wydarzeń z historii miasta – odpowiedzi należało szukać na naszej ekspozycji muzealnej, drugie zaś umożliwiało zaprezentowanie inwencji twórczej uczestników (wizja zagospodarowania Starego Miasta i twierdzy, rozwój MTK i jego oferty itp.). Po półtoragodzinnym czasie na przygotowanie odpowiedzi uczniowie udali się do sali wykładowej muzeum, gdzie zaprezentowali swoją wiedzę i umiejętności językowe przed komisją złożoną z dyrektora Ryszard Skałby (germanisty z wykształcenia) i Julii Bork (Muttersprachler, czyli native speaker). Poziom wypowiedzi był zróżnicowany, jednakże zaskakująco wysoki. W jednym przypadku dyrektor był gotowy zaproponować uczniowi natychmiastowe zatrudnienie w muzeum. Wyniki nie zostały podane uczestnikom, którzy muszą poczekać do uroczystego zakończenia roku szkolnego (wyniki zamieścimy oczywiście również na naszej stronie internetowej). Już wkrótce następny konkurs z naszym udziałem i w naszej siedzibie.