Polskie wojsko w kostrzyńskiej twierdzy

Wśród zwiedzających Stare Miasto i twierdzę Kostrzyn największa grupę stanowią „normalni” turyści-krajoznawcy. Często trafiają do nas również umundurowane grupy zorganizowane. W minionych latach gościliśmy tu m. in. leśników, weteranów WOPu i Straży Granicznej, harcerzy czy też myśliwych.

Odwiedzały nas również oddziały wojsk NATO i Bundeswehry. Liczną grupę stanowią żołnierze Wojska Polskiego. W samym tylko roku 2017 gościliśmy u nas żołnierzy 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku, Wojskowego Oddziału PTTK w Krośnie Odrzańskim, 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu, 5 Pułku Artylerii w Sulechowie i 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego. Tego typu grupom (podobnie jak np. studentom historii wojskowości) oferujemy na życzenie również oprowadzanie profilowane, podczas którego podajemy nie tylko ogólne informacje historyczne na temat Kostrzyna, ale także szczegóły na temat umocnień, techniki wojennej czy też przebiegu walk o Kostrzyn. Zachęcamy inne jednostki Wojska Polskiego do wizyty w naszym muzeum – istnego zasobnika informacji odnośnie tematyki militarnej.