Prace archeologiczne w Parku Miejskim

Zakończył się główny etap prowadzonych przez naszych archeologów prac na wykopie w Parku Miejskim. Naprzeciwko Placu Wojska Polskiego powstaje tam spory obiekt gastronomiczny (kawiarnia z częścią podziemną). Podczas wykonywania wykopu pod inwestycję konieczne było przeprowadzenie badań archeologicznych ze względu na zlokalizowane w tym miejscu cmentarzysko nowożytne.

Muzealny archeolog przy wsparciu  archeologów zatrudnionych przez nas dodatkowo do przeprowadzenia prac wynikających z umowy z inwestorem oraz innych pracowników MTK spędził na wykopie ponad miesiąc. Potwierdziły się posiadane przez nas informacje źródłowe. W trakcie prac pozyskaliśmy sporo materiału związanego z XIX-wieczną kulturą pochówkową (min. okucia i ozdoby trumienne). Wyseparowane szczątki ludzkie zostaną przekazane do analizy antropologicznej, a następnie dokonany zostanie ponowny ich pochówek. Natrafiliśmy również na zbiorowy grób kilku żołnierzy radzieckich z okresu II Wojny Światowej. Obecnie archeolodzy sprawują jedynie nadzór archeologiczny na wykopie, a cała praca merytoryczna (sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych badań, raportów, przygotowanie pozyskanych zabytków do konserwacji itp.) odbywa się w siedzibie muzeum. Cieszymy się, że mogliśmy inwestorowi pomóc w wykonaniu zaleceń konserwatorskich i z chęcią weźmiemy udział, o ile zostaniemy zaproszeni, w otwarciu nowej kawiarni.