Rada Muzeum z udziałem Burmistrza

W dniu 31.05. br. odbyło się kolejne spotkanie Rady Muzeum kadencji 2016-2020. Tym razem miało ono szczególny charakter. W posiedzeniu wzięli udział oprócz członków rady również burmistrz miasta dr Andrzej Kunt oraz naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Opieki UM Kostrzyn nad Odrą pani Marzena Brenk-Sułkowska, a także wyjątkowo pracownicy Muzeum Twierdzy.

Do spotkania w takim składzie doszło z inicjatywy Rady Muzeum, która chciała poznać zamierzenia władz miasta odnośnie planów dalszego rozwoju MTK, sposobu finansowania jego działalności i wynagradzania pracowników. Podczas spotkania przedstawiono specyfikę pracy muzeum, zakres jego działalności, problemy związane z terenem Starego Miasta i obiektami twierdzy. Uczestnicy dyskusji przedstawili swoje racje i spostrzeżenia. Temat finansowania Muzeum będzie ponownie omawiany jesienią podczas konstruowania budżetu miasta na rok 2018. W uzupełnieniu informujemy, iż na posiedzeniu dokonano wyboru wiceprzewodniczącego Rady Muzeum. Został nim wybrany jednogłośnie pan Paweł Rychterski. Gratulujemy!