Odrzańska Odyseja wraca do Wrocławia

Misja wykonana. Odrzańska Odyseja, czyli rejs barki-muzeum „Irena”, zawitał w niedzielę 28.05., po dwutygodniowym opóźnieniu spowodowanym zbyt wysokim stanem wody na Odrze, do Kostrzyna. Barka przybiła do nadbrzeża Warty. W ciągu tych prawie trzech dni odwiedziło ją ok. 1.000 osób, z czego ponad 700 stanowiła młodzież szkolna i dzieci z przedszkoli.

Odwiedzający skorzystali z różnorodnej oferty muzealno-kulturalnej, jak prelekcje, wykłady, pokazy filmowe, warsztaty, wystawy, koncerty itp. Swoją obecność zaznaczyło mocno Muzeum Twierdzy Kostrzyn poprzez wykłady Marcina Wichrowskiego „Kostrzyńskie rzeki i mosty” (w tym rozwój przestrzennym Kostrzyna i twierdzy oraz układu komunikacyjnego miasta) oraz Krzysztofa Sochy „Archeologia rzeczna” (w tym o materialnych dokumentach dziedzictwa Kostrzyna dobywanych z Odry i Warty). Poniedziałkowe zajęcia dla klas szkolnych prowadził również nasz muzealny edukator Jerzy Dreger, który w stroju Wikinga opowiadał o skandynawskich wyprawach rzecznych w głąb lądu. We wtorek popołudniu barka obrała kurs do portu macierzystego we Wrocławiu. Jeśli ktoś nie skorzystał z okazji i nie wszedł na pokład w Kostrzynie, to może ją jeszcze dogonić na planowanych postojach w Bytomiu Odrzańskim i Głogowie.