Wykład Krzysztofa Sochy w Gorzowie

23 maja br. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. zaprosiła osoby zainteresowane historią i archeologią na wykład autorstwa Krzysztofa Sochy – archeologa Muzeum Twierdzy Kostrzyn.

Krzysztof Socha od kilku lat zajmuje się badaniem siedziby biskupów lubuskich w Górzycy: prowadzi tam badania archeologiczne i dokumentuje swoje odkrycia. Aktualny stan badań w Górzycy był właśnie tematem wykładu, który zachciało wysłuchać ok. 30 uczestników. Prelekcja wzbogacona została obszernym materiałem fotograficznym i graficznym. Po jej zakończeniu pojawiły się oczywiście pytania od słuchaczy, na które autor udzielił wyczerpujących odpowiedzi. Konkluzja jest jedna: jeszcze wiele czasu przyjdzie spędzić archeologom w wykopach, aby odsłonić najważniejsze tajemnice skrywane przez ziemię górzycką.