Kolejne oznakowanie dojazdu do MTK

Skomplikowany układ komunikacyjny rejonu byłego przejścia granicznego w Kostrzynie, gdzie mieści się nasza siedziba, powoduje, iż turyści i goście uskarżają się na problemy ze znalezieniem drogi na nasz parking i do naszych biur. Wystąpiliśmy do Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o otwarcie istniejącego zjazdu z drogi krajowej nr 22, ale otrzymaliśmy odmowną odpowiedź.

W związku z tym staramy się dostępnymi nam sposobami oznakować dojazd do nas i zapobiec częstemu krążeniu przez turystów po parkingach i drogach dojazdowych w naszym sąsiedztwie. W ub. roku pojawił się ogromny baner na naszym budynku od strony Niemiec, w dniu wczorajszym zawiesiliśmy kolejne dwa banery (tym razem od strony „polskiej”), które w języku polskim i niemieckim wskazują drogę do naszego biura i do wejścia na teren Starego Miasta przez Bramę Berlińską. Mamy nadzieję, że w jakimś stopniu ułatwi to bezproblemowe dotarcie do naszej siedziby, aczkolwiek myślimy nad dalszym, jeszcze skuteczniejszym oznakowaniem.