Walne zebranie muzealników lubuskich

W dniu 24.04. br. w Zielonej Górze miało miejsce Walne Zgromadzenie Lubuskiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Do Muzeum Ziemi Lubuskiej zawitało ponad 20 przedstawicieli muzeów lubuskich. Muzeum Twierdzy Kostrzyn reprezentowane było przez dyrektora Ryszarda Skałbę.

Podczas spotkania przedyskutowano propozycje wspólnych przedsięwzięć na najbliższe lata (np. wspólny informator muzealny, strona internetowa, seminaria i konferencje itp.) Zgromadzenie miało również charakter sprawozdawczo-wyborczy i było okazją do podsumowania czterech ostatnich lat działalności oraz do wyboru nowego prezesa i zarządu na kolejną kadencję (2017-2021). Prezesem został dr Longin Dzieżyc, wieloletni kustosz i wicedyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej. Miło nam poinformować, iż dyr. MTK Ryszard Skałba został wybrany w skład Zarządu Stowarzyszenia. Wybrano również delegatów na zjazd krajowy w Warszawie (15-16 maja). Po części oficjalnej uczestnicy zwiedzili wystawę prezentującą kolekcję ikon Muzeum Ziemi Lubuskiej. Kolejne spotkanie zaplanowano w okresie jesiennym.