Wizyta dyrektora Muzeum Sił Powietrznych

W dniu 05.04. br. w Muzeum Twierdzy Kostrzyn złożył roboczą wizytę dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie Paweł Pawłowski. Spotkanie odbyło się w ramach rekonesansu przed wycieczką do Kostrzyna dużej grupy muzealników i osób związanych z polskim lotnictwem wojskowym, jaka ma mieć miejsce w drugiej połowie miesiąca. 

Dyrektor MTK Ryszard Skałba zaprezentował naszemu gościowi nową siedzibę naszej placówki oraz przedstawił ofertę turystyczną. Przekazano również sobie materiały promocyjne do wyłożenia na zasadach wzajemności w swoich obiektach. Nie było to pierwsze spotkanie obu dyrektorów. Kontakty zostały nawiązane przed kilku laty, kiedy to Paweł Pawłowski był dyrektorem Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, a do niedawna również dyrektorem Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Obecne stanowisko sprawuje od 1 stycznia br.