Wieczór autorski Alicji Kłaptocz

Ponad 60 osób (w tym goście z Niemiec i spoza Kostrzyna) pojawiło się w sali wykładowej w siedzibie Muzeum Twierdzy Kostrzyn na wieczorze autorskim p. Alicji Kłaptocz w związku z wydaniem kolejnej książki  „Pionierskie lata powojennego Kostrzyna nad Odrą” poruszającej tematykę historii naszego miasta.

Po powitaniu gości przez dyrektora MTK Ryszarda Skałbę głos został przekazany autorce, która przybliżyła obecnym okoliczności powstawania książki, napotkane podczas pisania problemy i dylematy. Nie zabrakło też imiennych podziękowań autorki skierowanych do osób, które w szczególny sposób pomogły jej przy powstawaniu publikacji, bądź to przekazując swoje wspomnienia, bądź to dostarczając materiały fotograficzne. Dyrektor Skałba przybliżył „kulisy techniczne” i cały proces prowadzący do finalnego powstania książki. Obecni wysłuchali również wierszy odnoszących się do Kostrzyna oraz do samej p. Alicji autorstwa Adeli Pawlukiewicz oraz Tadeusza Kramka. Obdarowani oraz nabywcy publikacji mieli możliwość uzyskania dedykacji lub autografu autorki. Wieczór zakończył się poczęstunkiem przygotowanym przez Muzeum Twierdzy. Książka w cenie 25 zł jest do nabycia w punktach sprzedaży Muzeum (w siedzibie administracji, a od 8 kwietnia również w Bramie Berlińskiej).