Uczestnicy Olimpiady geograficznej w MTK Grzegorz Dawczyk z Katolickiego LO w Żarach

W dniach 11–12 lutego 2017 r. odbył się w II LO w Gorzowie Wlkp. II etap XLIII Olimpiady geograficznej na szczeblu okręgowym. Olimpiada organizowana jest przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Geograficznego we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Do Gorzowa ściągnęło 57 uczestników ze szkół średnich woj. szczecińskiego i lubuskiego (m. in. z Gorzowa, Szczecina, Koszalina, Zielonej Góry i Żar).

W sobotnie popołudnie uczestnicy pojawili się z opiekunem, nauczycielem geografii Radosławem Jaroszewiczem, na Starym Mieście Kostrzynie. Było to dla nas spore wyróżnienie, ponieważ w trakcie olimpijskich zmagań uczestnicy mieli czas na zrealizowanie tylko jednej wycieczki o charakterze krajoznawczym i wybrali nasze Muzeum. Młodzież z dużym zainteresowaniem słuchała opowieści muzealnego przewodnika. Niektórzy deklarowali powrót na to miejsce ze swoimi kolegami szkolnymi. Być może uczestnikiem wycieczki na kostrzyńskie Stare Miasto był przyszły zwycięzca na szczeblu krajowym? Życzymy powodzenia na dalszych etapach rywalizacji!

 

Fot 1 i 2 Andrzej Pisarczyk z I LO w Żarach

Fot. 3 i 4 Grzegorz Dawczyk z Katolickiego LO w Żarach