Czujniki i osuszacze w Bastionie

Podziemia Bastionu Filip nie są z racji panującego w nich mikroklimatu przyjaznym środowiskiem dla prezentowanych na naszej ekspozycji eksponatów. Niskie temperatury i wysoka wilgotność (parametry te zmieniają się w ciągu roku w zależności od warunków atmosferycznych na zewnątrz) stwarzają nam pewne problemy w eksploatacji pomieszczeń, z których tylko jedno jest klimatyzowane.

Jesienią przeprowadziliśmy akcję osuszania i ozonowania Bastionu, jednakże było to działanie jednorazowe. W celu pomiaru i zachowania właściwych parametrów zakupiliśmy w ostatnim czasie elektroniczne czujniki pomiaru temperatury i poziomu wilgotności powietrza oraz cztery przemysłowe osuszacze. Mają one pomóc w utrzymaniu właściwego mikroklimatu w podziemiach, co z jednej strony ułatwi nam konserwację prezentowanych zabytków, a z drugiej strony poprawi komfort turystów zwiedzających wystawę. Sprzęt został zakupiony ze środków własnych MTK.